Nabór wniosków rekrutacyjnych na wyjazd – Włochy (Rimini) lato 2021

Zapraszamy uczniów klas: 3 Ti, 3 Tf, 4Ti, 4Tf oraz 3 Ts, 4Ts do ponownego składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla”.

III_Nabór wniosków rekrutacyjnych na wyjazd do Rimini 2021

Aneks nr 3 do regulaminu-rekrutacji-POWER

załącznik nr 1- niepełnoletni rekrutacja POWER

załącznik nr 1- pełnoletni rekrutacja POWER

Lista zakwalifikowanych do projektu po dodatkowej rekrutacji

Lista zakwalifikowanych do projektu
(po dodatkowej rekrutacji) „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049220 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
Włochy (Rimini) 25.01 – 19.02.2021

Wyniki rekrutacji IV-Rimini_ styczeń 2021