Praktyki Rimini lipiec 2021

Uczniowie ZST na stażu w Rimini
Praktyki zagraniczne to kilkuletnia tradycja Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
W ramach Programu PO WER na zasadach Programu Erasmus+ (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe) grupa uczniów ZST bierze udział w czterotygodniowym stażu we Włoszech. Siedemnastu uczniów w zawodach technik informatyk i technik pojazdów samochodowych odbywa praktyki zawodowe w renomowanym centrum szkoleniowym Sistema Turismo w Rimini. Przewodnią część projektu stanowią działania, które pozwalają uczniom na zapoznanie się z modelem pracy w kraju goszczącym i z funkcjonowaniem małych przedsiębiorstw na europejskim rynku pracy. Stałym wsparciem służą opiekunowie grupy Maria Szpil i Jadwiga Buryn.