Dodatkowa rekrutacja !!!

W związku z rezygnacją dwóch uczestników z udziału w mobilności do Rimini i brakiem osób na liście rezerwowej ogłaszamy dodatkową rekrutację na praktyki zagraniczne do Włoch.

Szczegóły w pliku: Dodatkowa rekrutacja