Nabór wniosków rekrutacyjnych na wyjazd – Włochy (Rimini) lato 2021

Zapraszamy uczniów klas: 3 Ti, 3 Tf, 4Ti, 4Tf oraz 3 Ts, 4Ts do ponownego składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla”.

III_Nabór wniosków rekrutacyjnych na wyjazd do Rimini 2021

Aneks nr 3 do regulaminu-rekrutacji-POWER

załącznik nr 1- niepełnoletni rekrutacja POWER

załącznik nr 1- pełnoletni rekrutacja POWER

Lista zakwalifikowanych do projektu po dodatkowej rekrutacji

Lista zakwalifikowanych do projektu
(po dodatkowej rekrutacji) „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049220 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
Włochy (Rimini) 25.01 – 19.02.2021

Wyniki rekrutacji IV-Rimini_ styczeń 2021

Nabór wniosków rekrutacyjnych – Włochy (Rimini) 2020

Zapraszamy uczniów klas: 3 Tf oraz 3 Ts do składania formularzy zgłoszeniowych (wydrukować w kolorze) do projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla”.

Praktyki będą odbywały się od 20.04.2020 do 15.05.2020 we włoskim Rimini.

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Termin składania dokumentów: 30.10.2019 – 06.11.2019 (godz. 12:00) w gab. 43 u p. Marty Cyroń

Regulamin oraz załączniki dostępne w zakładce Do pobrania.