Opis projektu

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla”

Cele projektu

 • Wzmocnienie potencjału zawodowego, osobistego, społecznego oraz konkurencyjności na rynku pracy, co zwiększy szansę uczestników na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
 • Wzmocnienie potencjału osobistego i społecznego poprzez udział w poradnictwie międzykulturowym, poradnictwie psychologicznym oraz w spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach przygotowania do staży zagranicznych i przez pobyt za granicą.
 • Wzmocnienie potencjału językowego poprzez poznawanie języka obcego w praktyce.
 • Wzmocnienie konkurencyjności na ryku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych.
 • Informatyk – opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych;
 • Automatyk – uczestniczenie w projektowaniu urządzeń automatyki przemysłowej;
 • Technik pojazdów samochodowych – wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.
 • Mechatronik – projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych
 • Potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami Europass
 • Nabycie przez kadrę umiejętności zarządzania projektem
 • Poznanie kultury kraju docelowego mobilności

Planowane efekty

 • Program zwiększy atrakcyjność kształcenia poprzez stworzenie uczniom możliwości odbycia stażu zagranicznego. Efektami takich działań będzie poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawodowych. Staż zagraniczny przygotuje uczniów do pracy w środowisku wielokulturowym, umożliwi wymianę doświadczeń, polepszy ich umiejętności adaptacyjne oraz podniesie kompetencje społeczne. W celu pełnej kontroli nad efektywnością odbywanego stażu będzie na bieżąco kontrolowana dokumentacja stażu. Ocena i opinia opiekuna stażu będzie stanowiła formalne podsumowanie zdobytych doświadczeń i wiedzy.

Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich

 • Projekt „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w całości finansowany jest z Funduszy Unijnych. Jego wartość wynosi 639 197,41 PLN