Nabór wniosków rekrutacyjnych na wyjazd – Włochy (Rimini) lato 2021

Zapraszamy uczniów klas: 3 Ti, 3 Tf, 4Ti, 4Tf oraz 3 Ts, 4Ts do ponownego składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla”.

III_Nabór wniosków rekrutacyjnych na wyjazd do Rimini 2021

Aneks nr 3 do regulaminu-rekrutacji-POWER

załącznik nr 1- niepełnoletni rekrutacja POWER

załącznik nr 1- pełnoletni rekrutacja POWER