Nabór wniosków rekrutacyjnych na wyjazd wiosna 2019

Zapraszamy uczniów klas: 3Ti, 3Tm, 3Tr oraz 3Ts do składania formularzy zgłoszeniowych (wydrukować w kolorze) w projekcie „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Termin składania dokumentów : 06.11.2018 – 16.11.2018 (godz. 12:00)

Regulamin oraz załączniki dostępne w zakładce Do pobrania.